Din webbläsare är inte inställd att acceptera cookies. Aktivera den eller kontrollera om du har ett annat program inställt att blockera cookies.

Sök

Shapewear

#TogetherWeTriumph

Move with us

Triaction från Triumph har testats av ett världsberömt forskarlag som specialiserar sig på brösthälsa vid University of Portsmouth i England. Testerna innebär att behåns så kallade bounce control mäts och dokumenteras.

Cardio - Extreme Bounce control

Extrem bounce control på över 68 %. Optimalt stöd för tuff träning och topprestationer

Shapewear
Snabbtitt
Snabbtitt

Studio - High Bounce control

Hög bounce control på mellan 50 % och 65 %. Utmärkt stöd vid låg till medelintensiv träning

Triaction
Snabbtitt
Snabbtitt
Snabbtitt
Snabbtitt

Hur testas produkterna?

Triactions ”bounce control” är ett mått på skillnaden i hur mycket brösten rör sig med och utan sportbehå. En av specialiteterna vid Portsmouth University är just brösthälsa och deras bounce control-test används av de flesta tillverkare av sportunderkläder. Triaction-sportbehåarna testades av 12 försökspersoner mellan 18 och 39 år, alla med behåstorlek 75D. Försökspersonerna fick springa sex gånger på ett löpband med en hastighet på 10 km/h. En gång utan behå och sedan ytterligare fem gånger för att testa de olika behåmodellerna. För att undersöka bröstens rörelser och hur mycket stöd olika plagg gav fäste man reflekterande markörer på deras kroppar. Bounce control är ett vetenskapligt mått på hur stor procentuell rörelseminskning en sportbehå ger. Det mäter bröströrelsen i alla riktningar: (framåt/bakåt, i sidled och upp/ner) och anger minskning av den sammanlagda bröströrelsen, uttryckt i %. Här kan du läsa mer om Portsmouth University och deras arbete för sunda bröst.


Upp